1

2019-09-20

AGNIESZKA RAYSS. A WIĘC WOJNA

Wystawa jest efektem obserwacji fenomenu rekonstrukcji historycznych, które w ostatnich latach zmieniły się – ze zjawiska początkowo marginalnego – w popularny model zachowań kulturo­wych, związanych z polityką historyczną.