58384751_1043244675874808_1123050406495125504_o

17.05.2019 - 23.06.2019

środa-piątek 14.00-18.00

sobota-niedziela 12.00-18.00

2019-05-17

PAWEŁ STARZEC. MIEJSCA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Historia jest ugodą wewnątrz danej społeczności obejmującą sposób, w jaki dana społeczność pamięta wydarzenia mające miejsce w przeszłości. Potrzeba konstruowania i opierania się o uregulowaną historię w celu wykreślania współczesnego porządku jest dodatkowym dowodem na jej szczególną rolę. Grupa ludzi o identycznym postrzeganiu minionych zdarzeń formuje zbiorową świadomość.

Naród, jako grupa etniczna posiadająca zorganizowane państwo, wśród swoich cech konstytutywnych zawiera współdzielenie tożsamych historycznych i kulturowych uwarunkowań. Kultura danej społeczności opiera się o współprzeżywaną historię, przyjmując kształt ustalonego porządku faktów.

Użyteczność publiczna to według polskiej definicji ustawowej bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Miejsca użyteczności publicznej to dokument o przepisywaniu na nowo historii w Bośni i Hercegowinie.

Jak mówi powiedzenie, pisanie historii jest domeną zwycięzców.

 

Projekt wystawy: Martyna Wyrzykowska
Współpraca: galeria Miejsce przy Miejscu 14
Wernisaż: 17 maja 2019 (piątek), godz. 19.00
Dwa oprowadzania autorskie: 18 maja (sobota), godz. 16.00 oraz 16 czerwca (niedziela), godz. 13:00
Wstęp na wernisaż i oprowadzania: bezpłatnie
Cena biletu w dniach 18.05.2019 – 23.06.2019: 7 zł