IMG_7325
IMG_7310-b
IMG_7335
IMG_7312

Projekt był prezentowany w pracowni artysty w Gdańsku ul. Doki 1

2016-12-28

Michał Szlaga. Robotnicy 1947-1960

19 X 1947 z  sąsiadujących ze sobą Stoczni nr 1  i Stoczni nr 2 utworzono Stocznię Gdańską, późniejszą Stocznię im. Lenina. Dawna Danziger Werft oraz Schichau Werft stały się bazą dla tworzącego się polskiego przemysłu okrętowego w Gdańsku. Według umów z ZSRR pozostawiono do dyspozycji zakładu 30% wyposażenia, pewna jego część została ewakuowana jeszcze w trakcie wojny na zachodnie tereny III rzeszy - a fragmenty zakładów została zniszczona w trakcie działań wojennych 1945 roku. Z opracowań wiadomo np. że wszystkie doki pływające zostały zatopione. Okres zaledwie dwóch lat wystarczył aby uruchomić pracę na terenie zakładu i doprowadzić do wodowania już w 1948 roku pierwszego całkowicie zbudowanego w Polsce po II wojnie światowej masowca o napędzie parowym ”Sołdek”.
 
Organizowanie przemysłu stoczniowego w Gdańsku wymagało wykwalifikowanych pracowników, poczynając od inżynierów i techników, a kończąc na spawaczach, monterach, niterach, kotlarzach, ślusarzach i innych specjalistach. We wszystkich tych grupach brakowało fachowców, mimo napływu ludności z różnych stron Polski, w tym inżynierów mechaników z ośrodków warszawskiego i lwowskiego.
 
Poza technicznymi opracowaniami zawartymi w książkach wydawanych w latach 70-80 XX w. niewiele wiadomo o tym czasie. Brakuje w przestrzeni społecznej uporządkowanej dokumentacji dotyczącej tego okresu i prywatnych historii robotników.
 
Szlaga projektem "Robotnicy 1947-1960. Historie osobiste" wypełnił tę lukę i pozwolił lepiej zrozumieć ten okres w dziejach Stoczni i Gdańska. Przy pomocy lokalnej prasy i telewizji odszukał 10 osób, które rozpoczynały pracę w stoczni w latach 1947 - 1960. 
Przeprowadził dziesięć spotkań, w trakcie których przeprowadził z bohaterami wywiady oraz zrobił fotograficzny portret rozmówców.
 
Cykl Robotnicy 1947 – 1960 jest traktowany przez Szlagę jako wstęp do szerszego projektu, który będzie zrealizować w 2017 roku. W kolejnych podejściach do tematu Stoczni będzie pracował z zatrudnianymi na zakładzie stoczniowcami w latach 1960 – 1970, 1970 – 1980, 1980 – 1990, 1990 – 2016.
 
Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.