1

20.09.2019 - 10.11.2019

środa-piątek 14.00-18.00

sobota-niedziela 12.00-18.00

2019-09-20

AGNIESZKA RAYSS. A WIĘC WOJNA

Nośnikiem wyobrażeń wojny są rozmaite obrazy, tworzo­ne w oparciu o historycznie zmieniające się media – od malarstwa batalistycznego, przez fotografię, po nowocze­sne technologie. Sposób wizualizowania wojny miał i na­dal ma znaczenie polityczne w tym sensie, że wyraża przekonania na jej temat i kształtuje zbiorowe wyobraże­nia. Szczególnym typem obrazu wojny są rekonstrukcje tworzone jako rodzaj spektaklu, widowiska organizowa­nego tak, aby oglądać je z oddali. Bo z daleka widok może być piękny, co tym bardziej czyni go ambiwalentnym.
 
Wystawa A więc wojna jest efektem obserwacji fenomenu rekonstrukcji historycznych, które – śledzone przez autorkę w zmieniającym się w ostatnich latach kontekście społecz­nym i (geo)politycznym – stały się, ze zjawiska początkowo marginalnego, popularnym modelem zachowań kulturo­wych, związanych także z obecną polityką historyczną.
 
Agnieszka Rayss dostrzega w rekonstruktorach – świado­mych lub nie – twórców obrazów-klisz, którzy współ­uczestniczą w procesach kształtowania współczesnych tożsamości Polaków i sposobów postrzegania wspólnoto­wej historii. Sięga do źródeł popularnych wyobrażeń woj­ny, nawiązując ikonograficznie i estetycznie do tradycji XIX-wiecznego malarstwa pejzażowego i batalistyczne­go, fotografii dokumentalnej, produkcji filmowych.
 
Pojęcie rekonstrukcji dotyka w pracy artystki nie tylko praktyki odtwarzania wojny jako ambiwalentnej etycznie, ale również statusu samego obrazu, który jest estetyczną rekonstrukcją – rodzajem kolażu szytego z wyobrażeń o klasycznym malarstwie, dokumentalnej fotografii i przy­jemnym doświadczeniu filmowej projekcji. Podobnie jak wątpliwość może budzić wizja heroicznej wojny kreowa­na przez obrazy, tak sam obraz stawia nas przed pyta­niem – czym jest to, co widzimy?
 
Agnieszka Rayss  fotografka, współzałożycielka stowarzyszenia Sputnik Photos. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i Universite Paris IV w Paryżu. Doktorantka na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Dwukrotnie nagradzana w konkursie Pictures of the Year, dwukrotna finalistka Hasselblad Masters Award, zdobyła także wiele krajowych nagród, m.in. w konkursach Grand Press Photo, BZWBK Press Photo, Newsreportaż. 
Opublikowała albumy fotograficzne Tu się zaczyna koniec miast (2015) – o industrialnej, niepokojącej stronie organizmów miejskich i American Dream – o transformacji kulturalnej i triumfie popkultury w Europie Środkowo-Wschodniej. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i grupowych. Prowadziła także liczne warsztaty fotograficzne, m.in. w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego czy Centre National Audiovisuel w Luksemburgu. Była kuratorką w sekcji ShowOff Miesiąca Fotografii w Krakowie, jurorką konkursów fotograficznych oraz uczyła w kilku szkołach fotografii. 
 
Kuratorka wystawy: Agnieszka Pajączkowska
Wernisaż: 20 września 2019 (piątek), godz. 17.00 (w ramach otwarcia Warsaw Gallery Weekend)
Oprowadzania autorskie: 
– 21 września (sobota), godz. 16:00
– 26 października (sobota), godz. 13:00
– 10 listopada (niedziela), godz. 13:00
Wstęp w weekend otwarcia: bezpłatnie
Cena biletu w dniach 25.09.2019 – 10.11.2019: 7 zł
 
Wydarzenie towarzyszące w ramach Warsaw Gallery Weekend: Myślenie ciałem / Bodythinking o wybranych obrazach wystawy. Doświadczenie i rozmowę poprowadzi Zuza Sikorska. 22 września 2019 (niedziela), godz. 11:00​.