Przechwytywanie1

Szkoła patrzenia

„Szkoła patrzenia” polega na twórczej i interdyscyplinarnej współpracy. Wraz z zaproszonymi teoretykami i twórcami, podczas realizowanych w roku 2019 comiesięcznych, trwających 3 dni zajęć, tworzymy definicję „edukacji wizualnej” jako dziedziny rozwijającej refleksję o obrazach i za pomocą obrazów. Nie przekazujemy gotowych recept ani „sprawdzonych scenariuszy”. Zespołowo prowadzimy obserwacje, negocjujemy interpretacje i wypracowujemy rozwiązania. To czas dyskusji, szukania nowych pomysłów, ćwiczenia się w interpretacji, pobudzania refleksji i doskonalenia warsztatu przydatnego w pracy zawodowej.

„Szkoła patrzenia” składa się z 9 weekendowych zjazdów, realizacji autorskiego działania oraz współtworzenia nowatorskiej publikacji.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Strona projektu: www.szkolapatrzenia.pl

Informacje o bieżących działaniach "Szkoły" zamieszczamy na profilu Instytutu na Facebooku.