Agnieszka Murak fot_Armada_07

2019-06-11

Konkurs fotograficzny Instytutu Fotografii Fort i Vogue Polska

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym, towarzyszącym nadchodzącej wystawie Niebezpieczne ujęcia. 100 lat fotografii mody w Polsce, organizowanym przez Instytut Fotografii Fort pod patronatem Vogue Polska.

Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku do współczesności w Polsce zaszło wiele zmian. Okres międzywojnia, stalinizm, Odwilż, zmiany w 1968 roku, stan wojenny, karnawał „Solidarności”, okres transformacji ustrojowej przełomu lat 80. i 90., wreszcie włączenie Polski w globalną sieć zależności politycznych, ekonomicznych i kulturowych. Wszystkie te wydarzenia nie pozostały bez wpływu na modę i sposób, w jaki ją fotografowano. Sesje zdjęciowe w przedwojennych żurnalach, reklamy i katalogi marek, a także archiwa prywatne pozwalają prześledzić przebieg ewolucji polskiej mody. Ale wystawa w IFF ma za zadanie nie tylko pokazać, jak zmieniały się trendy. Prace takich autorów jak Tadeusz Rolke, Wojciech Plewiński, Krzysztof Gierałtowski, Jerzy Neugebauer, Jacek Poremba, Marek Straszewski, Magdalena Łuniewska, Zuza Krajewska, Sonia Szóstak, duet Wunsche i Samsel, Jacek Kołodziejski, Marcin Kempski, czy Dom Mody Limanka są też kroniką zmian w sposobie komunikacji z odbiorcą, czyli klientem polskich marek modowych. Jednocześnie Niebezpieczne ujęcia stanowią próbę refleksji nad tym, jaką rolę odgrywała fotografia w branży mody na przestrzeni lat.

Prezentowane na wystawie prace obejmują okres ponad stu lat. W tym czasie zmienił się nie tylko sposób fotografowania mody, ale też nośniki, na jakich pojawiały się zdjęcia. Wystawa obiecuje antropologiczną refleksję nad ich rolą, a także ich wielkością, która ewoluowała od niewielkich katalogów, przez billboardy, aż po ekrany smartfonów, oraz jakością. Zaprezentowane zostaną zdjęcia mody, które pojawiały się na „makulaturowych drukach” czasów PRL-u, ale też te najnowsze, powstałe dzięki międzynarodowemu przemysłowi reklamowemu. Wystawa pokaże też różnicę między obrazami produkowanymi przy użyciu pierwszych, ciężko z trudem zdobywanych aparatów, w realiach odgórnie sterowanego rynku, a gospodarką wolnorynkową. Między epoką „etatowych fotografów”, a demokratyzacją, gdy „wszyscy jesteśmy fotografami”.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 23 czerwca przesłać fotografie nawiązujące tematyką do mody. Zdjęcia powinny być zainscenizowane. W konkursie nie będą brane pod uwagę prace street fashion.

Każdy uczestnik może przesłać nie więcej niż 10 fotografii w minimalnej rozdzielczości 4000 pikseli (dłuższy bok) w formacie JPG lub TIFF. Nazwiska zwycięzców zostaną wyłonione przez jury i ogłoszone 28 czerwca. 

Jest o co powalczyć, bo zwycięzca konkursu zostanie nagrodzony udziałem w wystawie Niebezpieczne ujęcia. Będzie też mógł bez konieczności przechodzenia dodatkowej selekcji uczestniczyć w przeglądzie portfolio organizowanym przez IFF. Co więcej, istnieje możliwość uhonorowania wybranych prac publikacją na stronie internetowej Vogue.pl oraz we wrześniowym numerze Vogue Polska. 

Szczegóły, regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy:

https://www.vogue.pl/a/vogue-polska-i-instytut-fotografii-fort-oglaszaja-konkurs-fotograficzny