58384751_1043244675874808_1123050406495125504_o

2019-05-17

PAWEŁ STARZEC. MIEJSCA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Historia jest ugodą wewnątrz danej społeczności obejmującą sposób, w jaki dana społeczność pamięta wydarzenia mające miejsce w przeszłości. Według powiedzenia, jej pisanie jest domeną zwycięzców.